Ved personoplysninger forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Ved at benytte Dentalen.net eller stolespecialisten.dk for at bestille varer i de respektive webshops, accepterer du, at Dentalen.net registrerer og behandler dine personoplysninger som beskrevet nedenfor.

Dentalen.net respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af de personoplysninger, som du giver på Dentalen.net. Vi er opmærksomme på behovet for beskyttelse og forsvarlig behandling af dine personoplysninger, og registrerer og behandler dem i henhold til de til enhver tid gældende regler herfor.

Du kan benytte Dentalen.net uden at fortælle os, hvem du er eller give personoplysninger om dig selv. Dentalen.net bruger cookies, men brugen af vores websites/webshops medfører ikke i sig selv registrering af personoplysninger.

For at du kan indgå aftale og handle med os, få leveret varer, nyheder med mere, har vi brug for visse personoplysninger. Dentalen.net registrerer og behandler derfor personoplysninger om dig, når du:

  • Køber varer på Dentalen.net

  • Tilmelder dig et nyhedsbrev

  • Deltager i en konkurrence

  • Sender en forespørgsel, klage eller i øvrigt selv giver oplysninger til os pr. e-mail, telefon eller på anden måde

Ved afgivelse af personoplysninger samtykker du i, at Dentalen.net behandler dine data, herunder at Dentalen.net:

  • Registrerer de personoplysninger, du afgiver

  • Registrerer oplysninger om de køb, du foretager på Dentalen.net

Ved køb som privatperson registrerer vi:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

Ved køb som person i privat eller offentlig virksomhed/tjeneste registrerer vi:

Firmanavn (kommunenavn, styrelse mm.)
Navn på ordreafgiver
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse
EAN nummer

Ved tilmelding til nyhedsbrev registrerer vi din e-mail adresse. E-mail adressen videregives ikke til andre.

Oplysninger afgivet til Dentalen.net ApS videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. 

Vi foretager registrering af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varer til dig og afhjælpe eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med bestilling og levering.

Dentalen.net benytter Nets og DIBS til håndtering af online korttransaktioner og opbevarer ikke informationer om betalingskort. Ved fakturering opbevares fakturerings- og bankoplysninger i henhold til gældende love på området herunder bogføringsloven.

Personoplysninger registreres hos Dentalen.net og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, så du er ved præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Som registreret kunde hos Dentalen.net har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig.

Hvordan beskytter vi dine informationer?

Dentalen.net scannes løbende for sikkerhedsbrister og svagheder, for at vi hurtigst muligt kan udelukke potentielle datalækager og dermed gøre vores hjemmesider/webshops så sikre som muligt. Ligeledes scannes der regelmæssigt for malware.

Dine personlige oplysninger opbevares på sikrede netværk og kan kun tilgås af et begrænset antal medarbejdere hos Dentalen.net.

Hvem videregiver vi personoplysninger til?

Personoplysninger afgivet på Dentalen.net, via e-mail, telefon eller på anden måde videregives kun til:

  • Interne afdelinger

  • Betroede tredjemænd, der er nødvendige for opfyldelse af aftaler om levering, betaling og servicering, herunder inkasso og retslige instanser

  • Forretningspartnere med henblik på at vedligeholde din konto og/eller markedsføring

For at kunne give den bedst mulige oplevelse på Dentalen.net’ hjemmesider/webshops fører vi statistik over, hvordan brugerne anvender siderne. Statistikken bruges udelukkende i anonymiseret form, f.eks. til at se hvilke sider og hvilket indhold brugerne interagerer med.

Dentalen.net/stolespecialisten bruger Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik og videregiver i den forbindelse IP-adresser til Google Analytics.

Den dataansvarlige er:

Dentalen.net
Bøgeskovparken 163
8260 Viby J
CVR. Nr. 26816564

Ethvert spørgsmål og enhver anmodning, begæring eller henvendelse i øvrigt om persondata skal ske skriftligt til direktør Per Refsgaard på mail@Dentalen.net.

Klage over Dentalen.net’ behandling af personoplysninger kan rettes til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

 

7.Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Dentalen.net på eller tlf. 8747 8180. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt

Forbrugerklagenævnet

Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby

kfst@kfst.dk

41 71 50 00 (Hverdage 9-16)