DENTALEN har solgt sadelstole til tandlægeklinikker, hjælpemiddeldepoter m.fl. siden 2006, hvilket har gi'et os et godt kendskab til siddestilleng og gi'et os et godt udgangspunkt for god og rigtig rådgivning.